Internationellt Certifierad ICC

CERTIFIERAD COACH

Vill du hjälpa andra att nå sina mål, att prestera och må bättre? Som certifierad coach har du verktygen och kunskapen att hjälpa andra att finna sin drivkrafter och nyttja sin fullständiga potential.

Lars-Eric Uneståhl, Fil. Doktor Psykologi
Elene Uneståhl, ICC tränare

klarna-bw-130

Säker betalning

Betala i din egen takt via delbetalning, faktura, kort eller swish.
ICC-logo-svna-150

ICC Certifiering

Utbildningen är certifierad genom ICC – International Coaching Community.
lambent-coaching-svna

Världsledande

Certifierad Coach är utformad av Lambert Coaching.
EMCC-svna-150

EMCC ackrediterad

Utbildningen ackrediterad genom EMCC på EQA-nivå.

CERTIFIERAD COACH​

Coaching är idag väldigt populär och efterfrågas av allt fler branscher. Med certifierad coach, som är vår grundutbildning i coaching, kommer du få grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter för att utöva de principer och tillämpningar som används i coaching.

Utbildning är utformad av Lambent Coaching, ledande inom coaching internationellt, och utbildningen är godkänd och kvalitetssäkrad av två erkända certifieringsorganisationer, ICC (International Coaching Community) och EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

48 750.00 kr

Välj plats och datum för din utbildning

VAD INGÅR I UTBILDNINGEN?

Utbildningen omfattar 35 timmar och är uppdelad i 7 kapitel med tillhörande avsnitt och prov. För kursintyg krävs godkänt slutprov. Nedan finner du en genomgång av det vi kommer att gå igenom.

VAD INGÅR I UTBILDNINGEN?

VARFÖR VÄLJA OSS?

KURSUPPLÄGG

Vid dagens slut ska deltagarna ha lärt känna övriga kursdeltagare och vara väl insatta i coachingens filosofi och tillämpningar.

Presentation av kursdeltagarna, kursledarna och ICC.

Presentation av kursen, bakgrund, filosofi, innehåll & certifieringskrav.

Vad är Coaching – bakgrund, filosofi, definitioner och avgränsningar, etik och standarder samt tillämpningsområden.

Coachingens lärfilosofi, ATT LÄRA – i/om/för/från/under hela – LIVET

Allians, livshjul, förstrukturering, första coaching.
Vid dagens slut ska var och en haft möjligheten att sätta sig in i principerna för visioner, livsmål, verksamhetsmål och projektmål. Man har även diskuterat och övat tillämpningarna av detta på de kortsiktiga och långsiktiga effekter som kursen ska ge.

Från Vision till Mission, Livsmål och Projektmål.

Genomgång av Livshjulet, Målgallret.

Motivation – Livets och Coachingens kärna.

Värden, värdehjul kärnvärden.

Feedback
Vid dagens slut ska deltagarna ha satt sig in i, praktiserat och tränat de speciella tekniker som utgör stommen i coachingen av sig själv och andra.

Coaching som vetenskap och teori samt praktik och konst.

Frågorna är svaren.

Kraftfulla frågor m.m.

Första coachingsessionen, AkutCoaching och ProcessCoaching.

Start och avslut.
Vid dagens slut ska deltagarna ha satt sig in i, praktiserat och tränat de speciella tekniker som utgör stommen i coachingen av sig själv och andra.

Coaching som vetenskap och teori samt praktik och konst.

Frågorna är svaren.

Kraftfulla frågor m.m. Första coachingsessionen, AkutCoaching och ProcessCoaching.

Start och avslut.
Vid dagens slut ska deltagarna ha kartlagt de hinder och resurser som påverkar egen och andra utveckling samt lärt sig att flytta fokus från hinder till resurser.

Hinder för personlig utveckling.

Från väg- och regelstyrning till målstyrd resursutveckling.

Självbildsutveckling.
Vid dagens slut ska deltagarna ha förstått, övat och praktiserat de viktigaste delarna i en effektiv coaching kommunikation.

Kommunikation i teori och praktik.

Lyssnandets konst.

Kommunikation enligt mental träning.

Personlig energiförlust.

Inre dialog.

Coaching och mental träning i teori och praktik.
Vid dagens slut ska deltagarna förstå betydelsen av egenutveckling genom självcoaching och ha lagt upp en långsiktig plan för att coacha sig själv. Ha kunskap om hur triggers styr vår liv, kunna bryta tillstånd och förstår kraften i coachingens antaganden.

Vem var, är och blir jag? Förebildernas kraft.

Effektiva feedbacksystem.

Inramning och omstrukturering av klientens verklighet.

Påminnare.

Perspektiv.

Språkmönster.

Återspegling och sammanfattning.
Vid dagens slut ska deltagarna ha lärt sig att skilja på vägar och mål och lärt sig att coacha såväl sociala och emotionella färdigheter som existentiella frågeställningar.
Vid dagens slut ska deltagarna efter avslutad uppcoaching och skrivning antingen ha certifierats på del 1 eller ha anvisats hur man genom kompletteringsåtgärder kommer att certifieras i framtiden.

Examination och utvärdering.

Nätverksstöd från SLH, ICC, andra coacher m.m.

Hur går jag vidare? Att skaffa klienter.

OM UTBILDNINGEN

Förkunskapskrav

Detta är grundutbildningen inom coaching, nivå 1, och därför ställs inga krav på förkunskaper. Om du vill utbilda dig till Certifierad Coach eller vill fördjupa din kompetens inom coaching är detta rätt utbildning för dig.

Grundläggande kunskaper

Genom utbildningen får deltagarna grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i coachingens principer och tillämpningar på alla de områden där coaching används i dag.

Dubbla certifikat

Vill du även certifieras av EMCC så kan vi utfärda ett intyg på 20 coachtimmar som du sedan kan använda för din redovisning till EMCC.

Certifieringsorganisation

Certifiering sker via ICC (International Coaching Community) som är en av världens största yrkesorganisationer för coacher, och är en registrerad ‘non profit’ organisation i London.

ICC bildades 2001 av Joseph O’Connor och Andrea Lages med visionen att främja, stödja och utveckla ett coachingyrke byggt på höga krav, kompetens och etik.

Hur är utbildningen uppdelad?

Utbildningen är en kombination av genomgångar, demonstrationer och övningar. Genomgående tema är utvecklingen av coachingfärdigheter genom action learning och learning by doing. Detta sker under 9 dagar och 60 undervisningstimmar.

Tidsåtgång för projekt efter kursen

– Daglig mental träning på 20 minuter i 28 dagar.

– Läsa bok med påföljande recension.

– Coacha 2 klienter under 5 träffar vardera ( 1 timme/gång).

Hela projektet ska vara klart under 6 månader, och du har under projektet tillgång till en coaching app.

Dina tränare – Lars-Eric och Elene Uneståhl

Kursen leds av något så unikt som två certifierade ICC-tränare (det finns idag bara 24 certifierade ICC-tränare i världen, varav tre i Sverige).

Lars-Eric och Elene Uneståhl, har båda lång och gedigen erfarenhet och hög kompetens i att arbeta med människors personliga utveckling samt med verksamhets- och teamutveckling. Lars-Eric är bl.a. Fil. Dr, Professor i tillämpad psykologi och mental träning samt rektor för Scandinavian International University. Elene är bl.a. utbildad beteendevetare, kognitiv- och hypnoterapeut, Lic. Mental Tränare och NLP-tränare. Certifieringsorganisation är ICC.

Dina tränare – Lars-Eric och Elene Uneståhl

Kursen leds av något så unikt som två certifierade ICC-tränare (det finns idag bara 24 certifierade ICC-tränare i världen, varav tre i Sverige).

Lars-Eric och Elene Uneståhl, har båda lång och gedigen erfarenhet och hög kompetens i att arbeta med människors personliga utveckling samt med verksamhets- och teamutveckling. Lars-Eric är bl.a. Fil. Dr, Professor i tillämpad psykologi och mental träning samt rektor för Scandinavian International University. Elene är bl.a. utbildad beteendevetare, kognitiv- och hypnoterapeut, Lic. Mental Tränare och NLP-tränare. Certifieringsorganisation är ICC.
Lars-erik-unestahl-nutribe

Lars-Eric Uneståhl

Din lärare!

Lars-Eric är Fil. Doktor i Psykologi och är för många den person som satt standarden för coaching. Han har en lång karriär som involverar allt från idrottscoaching i samband med OS till utbildning inom mental träning, ledarskap och personlig utveckling.

Till skrivande stund har drygt tre miljoner svenskar använt sig av Lars-Erics träningsprogram för ökad effektivitet, förbättrad hälsa och välmående. Han har även författat drygt 20 böcker inom ämnet som översatts till ett flertal språk.
Elene är en av Sveriges tre ICC-tränare. Hon certifierar internationella coacher steg 1 och steg 2, Executive, Team och Life-coaching. Hon har utbildat ca 1500 coacher med otroligt bra feedback.

Elene arbetar även med internationella certifieringsutbildningar inom NLP på Pracitioner-, Master – Trainernivå, certifieringsutbildningar i hypnos, interna ledarskapsutbildningar och stresshantering.

Elene är bland annat lic. mental tränare, steg 1 kognitiv psykoterapi (KPT), NLP-master trainer, Coach Trainer (level 1&2). Elenes styrkor brukar beskrivas som förmågan att se helheter, skapa förtroende och allianser och har enastående resultat med coaching på individnivå.
Elena-unestahl-svna

Elene Uneståhl

Svenska Näringsakademin

Vi har utbildat kostrådgivare sedan 2005 och till dags dato utbildat mer än 2 500 kostrådgivare. Vi jobbar bara med de mesta kunniga och erfarna lärarna på området.

Området för kost och näring är idag enormt stort och forskning kommer fram till nya upptäckter hela tiden. Som kostrådgivare kommer du förr eller senare ställas inför situationer med klienter och nya rön där du behöver vägledning. Vår support slutar inte efter du är färdig med kursen utan du kan alltid kontakta oss för frågor eller vägledning samt ta del av vårt forum.

Frågor & Svar

Här finner du vanliga frågor och svar som rör utbildningen. Om du inte hittar svar på din fråga eller fundering så tveka inte att kontakta oss!

Nöjd elev garanti

För oss är kvalitet viktigt och vi vill leverera resultat som hjälper dig att må och fungera bättre och vårt mål är alltid att våra utbildningar ska hålla världsklass. Om du inte är helt nöjd med din utbildning efter första dagen, återlämnar du materialet och får hela kursavgiften återbetald.

Vad händer efter mitt köp?

När vi mottagit din anmälan skickat vi dig ett välkomstbrev via e-post samt kurslitteratur. Detta är en bekräftelse på din kursanmälan vilket innebär att du är garanterad en plats på utbildningen.
Rulla till toppen