Processad mat minskar förbränningen

Hårt industriellt processad mat är inte bra och ju mer man äter desto större genomslag får den på hälsan, men även förbränningen påverkas negativt.

Processad mat minskar förbränningen Läs mer »